Platforma sensoryczna z dofinansowaniem ze środków UE

Platforma sensoryczna z dofinansowaniem ze środków UE

Nasz projekt – „Platforma sensoryczna do zastosowań w Internecie Rzeczy” – otrzymał ponad 1 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań przemysłowych i rozwojowych na styku nauk medycznych i techniki (informatyki i elektroniki). Wartość dofinansowania przyznanego na ten cel to 1 173 449,20 zł, a łączna wartość projektu to 1 727 180,00 zł.