Technologie fotoniczne dla rozwoju innowacyjnej gospodarki regionu [Konferencja]

Technologie fotoniczne dla rozwoju innowacyjnej gospodarki regionu [Konferencja]

Tomasz Niedziałek, prezes zarządu EMBIQ Sp. z o.o. oraz dr inż Wojciech Surtel uczestniczyli dziś w konferencji poświęconej fotonice i szansom na wykorzystanie tej technologii w naszym regionie.

Konferencję zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Nasi przedstawiciele, na zaproszenie Marszałka, uczestniczyli w dyskusji panelowej, której celem było omówienie szans, ale i trudności związanych z rozwijaniem oraz wdrażaniem rozwiązań opartych na fotonice.

Technologie fotoniczne dla rozwoju innowacyjnej gospodarki regionu - konferencja z udziałem Tomasza Niedziałka i dr inż. Wojciecha Surtela | EMBIQ

Technologie fotoniczne dla rozwoju innowacyjnej gospodarki regionu - konferencja z udziałem Tomasza Niedziałka i dr inż. Wojciecha Surtela | EMBIQ